"We honour our commitments with integrity"

 
 
3)
 
 
 

 
 
 
2) REVISED (15/07/2011)1) REVISED

PEMBERITAHUAN

ADALAH DIMAKLUMKAN SEMUA PROJEK I'DA WORLD GROUP SDN BHD DAN E.T.O.D SUNNY NATION (CAMBODIA) Co., LTD DI KEMBOJA TELAH DISERAHKAN KEPADA I.DA.P.T INTERNATIONAL GROUP (CAMBODIA) Co., LTD DAN I'DA WORLD GROUP SDN BHD DAN E.T.O.D SUNNY NATION CAMBODIA Co., LTD TIDAK LAGI BERHAK KE ATAS PROJEK-PROJEK BERKENAAN.

DENGAN INI JUGA, SEGALA PELANTIKAN ATAU HAK YANG TELAH DI KELUARKAN ATAU DIANUGERAHKAN OLEH I'DA WORLD GROUP SDN BHD KEPADA MANA-MANA PIHAK TIDAK LAGI SAH DAN DIBATALKAN.

BUKTI SURAT PENYERAHAN :-

1 )  I'DA WORLD GROUP SDN BHD KEPADA I.DA.P.T INTERNATIONAL GROUP (CAMBODIA) Co., LTD


2 ) E.T.O.D SUNNY NATION (CAMBODIA) Co., LTD KEPADA I.DA.P.T INTERNATIONAL GROUP (CAMBODIA) Co., LTD

ANNOUNCEMENT FROM  E.T.O.D SUNNY NATION (CAMBODIA) Co., LTD